Category: Officetel

Officetel Tân Hoàng Minh Giảng Võ

Officetel Tân Hoàng Minh Giảng Võ nằm tại 148 Giảng Võ trong tổ hợp bất động sản cao cấp Tân Hoàng Minh Giảng Võ – tổ hợp chung cư, shophouse, officetel, duplex, penthouse. Với quy …
Sunshine City Ciputra Tập đoàn Sunshine Group